Tuesday, 18 May 2021
Giá tốt

에이스 16.1 FG/AG 축구화 리뷰 (ACE 16.1 FG/AG Review_Football boots_Soccer boots_ozil)Mua sản phẩm trên Shopee: Mua Ngay

Mua sản phẩm trên Lazada: Mua Ngay

Mua sản phẩm trên Tiki: Mua Ngay

Tag: adidas, nike, football, soccer, football boots, soccer boots, soccer cleat,축구,축구화, ace16, ace16.1, purecontrol, ozil, dele ali,나이키,아디다스

Xem thêm: https://giờ.vn/gia-tot

Nguồn: https://giờ.vn

50 Comments

  1. 진짜 좋은리뷰네요.. 감사합니다! 도움이 많이 되었어요! 좋은점만 부각시키는 리뷰가 많은데 이 리뷰는 단점도 잘 짚어주시고 정말 주관적으로 세세히 설명해주시니 좋아요 ^^

    Reply
  2. 기존에 프레데터 인스팅트 265mm신었는데 축구양말 신으면 아주 타이트한 정도인데.. 아디다스 신발이랑 발이 안 맞는 걸까요..? 270mm를 신으면 볼 자체는 여유로운데 발가락 앞에 엄지손가락 한개정도 남는 느낌이 납니다.. 16.1이나 15.1 신을 수 있을까요?

    Reply

Post Comment